آهنگ لکی کورپه از سیلمان گراوند

آهنگ لکی کورپه از سیلمان گراوند (گراون)

 

باز سازه مهژنه سار کته سر کنئه

پس توئ کئ ماینرا آو

مذانم دیو نماینا کاشکای گره بپایام 

چیو آیله سرپره دلم پلپه مگره

 

 

هزدائن

/ 1 نظر / 334 بازدید
Fardin

دمت گرم