آهنگ لکی شهر کوهدشت

آهنگ لکی شهر کوهدشت ( کوئه شت )

که با این جمله شروع میشه :

" ئه آهنگه تقدیم وه تمام عزیزان کوهدشتی "

 

ئره کی بو وه دوسم

گیانا کی بو وه یارم

ئر کی بو وه طبیب

گیانا دل بیمارم

 


 

هزدائن

/ 0 نظر / 1115 بازدید