کلیپ شعر لکی شانس

کلیپ شعر لکی شانس

هروخته نهات دسباره کاره مری ستاکه تلیا گیرباره 

نه کاره مصب نه ئه دینداره هر معکوشنه موشن گناکاره 

 

فایل تصویری

هزدائن 

 

 

فایل تصویری دوم

هزدائن  

 

 

 

فایل صوتی

 

هزدائن

/ 0 نظر / 53 بازدید