آهنگ نازگل سرپتی از سیدمرتضی هاشمی

آهنگ لکی شاد نازگل سرپتی از سیدمرتضی هاشمی 

سلام وه حسنون ، بو قومیل برنون ، هو طایفه کاکاون ،
مرادخانی ، سپون ، چغلون 

 

 

هزدائن

/ 2 نظر / 55 بازدید
رفیق

آقای یوسفوند این آهنگ به هیچ وجه مرتضی هاشمی نیست لطفا اصلاح کنید

رفیق

آقای یوسفوند این آهنگ به هیچ وجه مرتضی هاشمی نیست لطفا اصلاح کنید