بورن بورن سیل کعنه از وهاب خانقینی

آهنگ لکی

آهنگ لکی بورن بورن سیل کعنه

 آهنگ لکی بورن بوزن سیل کعنه از وهاب خانقینی از عراق

 

لینک mp3

هزدائن 

لینک تصویری

هزدائن 

 


 

/ 3 نظر / 359 بازدید
الشتر

سلام من کرد لک الشتری هستم شما چرا اینگونه حرف میزنید تفرقه افکنی شایعه.....شما طایفه یوسفوند همیشه اینگونه بوده اید میدانید که اصل شما از الشتر به کرمانشاه رفته اید وحتما میدانید که به دلیل خیانت به الشتر توسط طایفه حسنوند تبعید شده اید .کرد را ننگ است که کسانی چون شما بخواهند داعیه کرد بودن داشته باشند شما همواره ی تاریخ خیانت و دورویی با خود داشته اید.مهرعلیخان امیر منظم حسنوند الشتری بود که شما را تبعید نمود بلکه در کرمانشاه انسانیت و تعلق به انسانیت را بیاموزید که نیاموختید

علی

سلام دوست عزیز من خودم از ایل باجلانم اگر اطلاع داشته باشی بزرگترین ایل که از ناحیه ذهاب و خانقین و کرکوک بوده و بعدا در دوره زند عده ای به لرستان مهاجرت می کنند و اونجا ساکن می شوند و عده ای هم به خاطر همراهی با کریمخان زند به قزوین تبعید میشن.کلهرها وجلالوندها ی کرمانشاهو خیلی طوایف دیگه طایفه ای از باجلان هستند.به نظر من لک ها قومی جدا گانه نیستند و این فکر اشتباهیه اونا رو از لرها و کردها جدا کردن

محمد

من یه لک هستم و لکی لحجه ای از کُردیه ....