آهنگ لکی از مسعود عزیزی

آهنگ لری ، لکی  و کردی  از مسعود عزیزی

در قسمت لکی آن :

بورن بورن سیل کنه وژمه وژه مخنه

بورن بورن سیل کنه وژمه وژه مخنه

برامینان برامینان یه کیه یه کیه

ناخونعیله گزیه یه که مسلمانیه یه باب فرنگیه

کل بورن سیل کنه مژمه وژه مخنه ...

 

 

فایل صوتی

 

هزدائن

 

 

 

/ 1 نظر / 705 بازدید