آهنگ لکی خاک نیورآباد از مراد نجاتی

آهنگ لکی شاد از مراد نجاتی

در مورد مرکز لکستان با نام  "خاک نیورآباد " (خاک نورآباد)

 

خاک نیورآباد مه دوسد نوم عزیزد ئه یاد نمورم

چیو لیلی مجنون کردت اسیرم هرجا مه مچم هرهاینه ویرم

 

 

 

 

هزدائن

  

/ 0 نظر / 458 بازدید