آهنگ لکی - فارسی ویرت چیسا از نت سکوت

آهنگ لکی - فارسی ویرت چیسا که با گیتار خوانده شده است .  

از نت سکوت خواننده نورآبادی 

تنیا دلخوشی مه تو بین    بد تو شو و روژه نعرم

 

هزدائن  

 

 

و آهنگ لری یه شوئ نصفه شوه از نت سکوت 

 

هزدائن

/ 0 نظر / 41 بازدید