آهنگ لکی کر هرسینی از غلامیاری

آهنگ لکی کر هرسینی از محمد امین غلامیاری

وئم کر هرسینی باوانم عره وه دل گیریامه ...

 

البته میگه خوم کر هرسینی

خوم لکی نیست و

وژم  و  وئم لکیه

ولی بهتر خواننده لک وقتی  لکی میخونن و از کلمات لکی استفاده کنن

 

 

 

هزدائن

/ 0 نظر / 268 بازدید