مشکوک و پیشوا آهنگ کرمانشاه

آهنگ رپ فارسی کرمانشاه از مشکوک و پیشوا 


آره همه باید بدونن اینجا کرمانشاس

بود و نبود پنجاه پنجاس ...

 

 

هزدائن

/ 3 نظر / 381 بازدید
درویشعلی مومیوند

سلام من از ایل بزرگ مومیوند هستم با ایل بزرگ یوسفوند هم که در کوهدشت لرستان واقع شده است فامیل هستیم

آزاد

این آهنگ رو داشت خونده حالش رو ببر هرچند ک سر این آهنگ 6 ماه رفتم زندون

آزاد

این آهنگ رو داشت خونده حالش رو ببر هرچند ک سر این آهنگ 6 ماه رفتم زندون