آهنگ لکی مهدی مرادی

آهنگ لکی از مهدی مرادی

 

دل کله رئزون چمد 

اوره پر وارون چمد

کل زمین چیو فرش پاته 

 بینسه مئمون چمد

کئ گره بئ تو منیشم

کئ نفس بئ تو مکیشم

 

فایل صوتی

هزدائن

/ 2 نظر / 97 بازدید
حسن مرادی

سلام مهدی عزیز عالی بی داداش فره فره فره خوبی دمت خوش

کل کله رئزون چمت اوره پر وارون چمت کل زمین چوی فرش پاته بینسه مئمون چمت