آهنگ لکی مهدی مرادی

آهنگ لکی از مهدی مرادی

 

دل کله رئزون چمد 

اوره پر وارون چمد

کل زمین چیو فرش پاته 

 بینسه مئمون چمد

کئ گره بئ تو منیشم

کئ نفس بئ تو مکیشم

 

فایل صوتی

هزدائن

/ 2 نظر / 188 بازدید
حسن مرادی

سلام مهدی عزیز عالی بی داداش فره فره فره خوبی دمت خوش

کل کله رئزون چمت اوره پر وارون چمت کل زمین چوی فرش پاته بینسه مئمون چمت