فایل تصویری شعر لکی بورئ در وصف امام زمان عج

 

شعر لکی بورئ از رضا حسنوند در وصف ایمام زمان ( عج)

 

زمینو آسمودلگیره بوری

آئیله دی نهاتی پیره بوری

هزارون ساله موشن یه روئه مای

چنی مر ا بناره دویره بوری

رفیقل کل چیه مه ری بین و مردن

چیه مه ری مردنه واگیره بوری

همالل اردیو ار پشت ده دی

سویراو و رسدمه زنجیره بوری

زئونم دیه می ایر آوردیه لالکه

قسمته میه م وه هرچی پیره بوری

یه رو بوشه خدا:دنیائه موشن

زمین و آسمو دلگیره بوری

 

اخذ شده از وبلاگ شاعران لک زبان

 

فایل تصویری

 

هزدائن

فایل صوتی بدون آهنگ این شعر

هزدائن

/ 0 نظر / 141 بازدید