قوم لک در خرم آباد

در این پست برای شما کلیپی را قرار داده ایم که در آن به معرفی از استان لرستان و مخصوصاً شهر خرم آباد می پردازد.

از جمله ویژگی این کلیپ این است که دارای زیر نویس انگلیسی و اینکه بیان می کند که در شهر خرم آباد " در کنار لهجه لری که در شهر صحبت می کنند مردمان زیادی هستند که به زبان لکی تکلم می کنند ."   

 

 

هزدائن

 

 

 

 

 

/ 6 نظر / 36 بازدید
محمدضا

لری زبان است اشتباه نکن از شما هم ممنونم به خاطر اهنگهای های که تو وبلاگت گذاشتی

فرزند لورستان

مگر میشود لک ها قومی جدا ااز لر ها باشند در حالی که پدرانتان خود را لر معرفی میکردن و میگفتن هیمه لوریل یعنی ما لرها پس شما چرا این کارها را میکنید چرا اگر لک ها لر نیستن در مرکز سرزمین ما جه کار میکنند اگر لر نیستند چرا بیش ترین طوایف لر ستان لک هست چرا طوایف اصیل لر لکی صحبت میکنند و حتی خود را لر می ناممند و می گویند ما لریم و لک زبانیم یعنی به زبان لری کوچک صحبت میکنیم حتی بزرگان لک از جمله کریم خان زند که از طایفه لک بود خود را لور معرفی می کرد اگر شما خود را قومی جدا می نامید پس حتما طایفه دیگر از جمله فئیلی و ثلاثی و بختیاری هم باید قومی جدا باشند نگاهی به کردان کنید که از چند طایفه اند که زبون هم را نمی فهمند و حتی بعضی عقایدشان هم فرق دارد ام خود را کرد میناممند اما ما که زبون هم رو میفهمیم قومی جدا هستیم پس این کار را نکنید و قوممان را دوباره یکپارچه سازیم [لبخند]

فرزند لورستان

مگر میشود لک ها قومی جدا ااز لر ها باشند در حالی که پدرانتان خود را لر معرفی میکردن و میگفتن هیمه لوریل یعنی ما لرها پس شما چرا این کارها را میکنید چرا اگر لک ها لر نیستن در مرکز سرزمین ما جه کار میکنند اگر لر نیستند چرا بیش ترین طوایف لر ستان لک هست چرا طوایف اصیل لر لکی صحبت میکنند و حتی خود را لر می ناممند و می گویند ما لریم و لک زبانیم یعنی به زبان لری کوچک صحبت میکنیم حتی بزرگان لک از جمله کریم خان زند که از طایفه لک بود خود را لور معرفی می کرد اگر شما خود را قومی جدا می نامید پس حتما طایفه دیگر از جمله فئیلی و ثلاثی و بختیاری هم باید قومی جدا باشند نگاهی به کردان کنید که از چند طایفه اند که زبون هم را نمی فهمند و حتی بعضی عقایدشان هم فرق دارد ام خود را کرد میناممند اما ما که زبون هم رو میفهمیم قومی جدا هستیم پس این کار را نکنید و قوممان را دوباره یکپارچه سازیم [لبخند]

گووریا بسات

میشه بگین کدوم منبع گفته لری زبانه.........

مجتبی

عزیزم چه ربطی داره یعنی اینکه تو طی سالها این اشتباه جا افتاده ما هم باید این اشتباه رو بکنیم و خودمون رو لر بدونیم نه عزیزم لک، لر نیست

حسین لره

برا یه چه قصه ای که؟ ما بهتر می دانیم لر هستیم یا نیستیم یا ژدران مان! تا جایی که من یادم است ژسر از تخمه ی پدر است و نه بر عکس. امروزه متاسفانه قوم لر ضعف نشان داده و زمینه ای فراهم کرده که برخی جوانان یادشان برود بابای شان کی است و از تخمخ کدام نژادند. ایمه لریمن و لر ممینیم تا کور بو تبلیغات مال خراو کن کردستان...