2 کلیپ از بخش درود و فرامان

 

تهیه شدن برنامه شب نشینی در روستای موقوفه در بخش درود و فرمان از شهرستان کرمانشاه در حالی که این بخش لک زبان هستند. در این برنامه در روستاهای مختلف استان کرمانشاه به همراه مجری لک زبان آقای بربایی ( یا وروایی ) اجراء شد که خوشبختانه برنامه های زیادی در روستاهای لک زبان اجراء شد.

 

هزدائن 

 

اجراء برنامه شب نشینی به زبان لکی در روستای سلیمانیه در بخش درود و فرامان شهرستان کرمانشاه .

اگرچه در شبکه زاگرس ...

ولی برنامه های هم به این زبان در این شبکه به زبان لکی اجراء 
می شود .

 

 

 

هزدائن

 

/ 2 نظر / 213 بازدید
بهرام

فرامانی ها لک هستن؟ اهالی قلعه قباد از توابع فرامان از چه قومیتی هستند؟

بهرام

فرامانی ها لک هستن؟ اهالی قلعه قباد از توابع فرامان از چه قومیتی هستند؟