آهنگ لکی از آرش کرمعلی

آهنگ لکی از آرش کرمعلی از دینور

گرفتارتم نازارکم سیلم نمکی  

وه سره قرار باوانکم کئلم نمکی

ئه خدا ئه هاوار ای هاوار مردم 

هرمعنه دلم ای فلک ماچ نکردم

 

 

فایل صوتی

 

هزدائن

/ 1 نظر / 126 بازدید