آهنگ لکستان ایران در شبکه شما

پخش آهنگ لکستان ایران محمد امین غلامیاری از شبکه شما که متاسفانه این آهنگ با نام آهنگ کردی پخش شد نه با نام آهنگ لکی!

 

چیمه لکستان سربرزی ائران 

                                          جور کرعیل خاص جور هوز فرامان

 

لکستان کلئان مئمان نوازن

                                          خدا بزانه هر سرفرازن

 

لینک این آهنگ در شبکه شما 


فایل تصویری

هزدائن 

فایل صوتی کامل آهنگ لکستان

هزدائن 

/ 3 نظر / 68 بازدید
حسین لره

برا یه چه قصه ای که؟ ما بهتر می دانیم لر هستیم یا نیستیم یا ژدران مان! تا جایی که من یادم است ژسر از تخمه ی پدر است و نه بر عکس. امروزه متاسفانه قوم لر ضعف نشان داده و زمینه ای فراهم کرده که برخی جوانان یادشان برود بابای شان کی است و از تخمخ کدام نژادند. ایمه لریمن و لر ممینیم تا کور بو تبلیغات مال خراو کن کردستان...

حسین لره

برا یه چه قصه ای که؟ ما بهتر می دانیم لر هستیم یا نیستیم یا ژدران مان! تا جایی که من یادم است ژسر از تخمه ی پدر است و نه بر عکس. امروزه متاسفانه قوم لر ضعف نشان داده و زمینه ای فراهم کرده که برخی جوانان یادشان برود بابای شان کی است و از تخمخ کدام نژادند. ایمه لریمن و لر ممینیم تا کور بو تبلیغات مال خراو کن کردستان...

علی

مه لکیکم وختی بچمه درود یا خرماوه باید یا فارسی بوشم یا لری ولی اه کرماشان یا ایلام لکی موشم اسه تو بوش ایمه لریم؟!