آهنگ لکی شلم شکتم از ایرج رحمانپور

آهنگ لکی سنتی از ایرج رحمانپور

با نام شلم شکتم ( خسته و مجروح ام)

 

 

شلم شکتم  آی ئه دیور هاتمه  

 گره بکم آی ئه مئلکه چمه

لاره پم نکه لاره کیش نیم    

خولکه خود نعگر ئره نیش نیم

 

 

فایل صوتی 

هزدائن

 

 

/ 0 نظر / 729 بازدید