آهنگ لکی پیران روژگار از علیرضا نادری

آهنگ لکی سنتی از علیرضا نادری با نام پیران روژگار 

پیری شوق و ذوق و نشاطم سنن

 نه تمنای وصل ژه یاری دیرم

نه شوق دیدار دلدار دیرم

 

 

 

 

هزدائن 

/ 1 نظر / 124 بازدید
ناصری

ما متاسفانه گرفتار یک سری القاب لر و لک شده ایم و داریم با هم می جنگیم. ولی واقعیت این است لر و لک نامی برای اقوام ما نیستند. ما ساکنان سرزمین پهله هستیم. ما در نگین ایران زمینیم. بنده سوالم از شما این است چرا این همه شاعر لک داریم که به دری هم شعر سروده اند نام یکیشون در کتاب های فارسی نیست؟ چون ما درگیر خودمان شده ایم. کرمانشاه ایلام و لرستان سرزمین پهله اند.