آهنگ لکی - لری بزران

آهنگ لکی و لری بزران

 

 

لری :

ئه دوسه سم بگرئ ئه روه دردم گرونه 

دردکم درد بئ درمونه زخمه کم زخم ...

 

لکی :

لاره لار نکه لاره کیش نیم 

ئر گره بوسین وئره نیش نیم 

بزرون بزرون بیلا بزره 

دریون ئاوه جور مه آگر بگر

 

 

هزدائن

 

 

/ 1 نظر / 1102 بازدید
ولی رازانی

بسیار ممنونم دنبال این آهنگ میگشتم که دروب شما پیدا کردم ممنونم فقط اگه لطف کنید خواننده آه کیه ممنون میشم (کردوت د دورت)