آهنگ لکی غمگین از امید فرزامی

آهنگ لکی از امید فرزامی به سبک غمگین 


نچوئ نچوئ هرچئ کعسم

بیناء چعمم هنارسم

نچین تنئا بیلینمرجا

بمرم وه تک وتنئا 

 

 

موسیقی : عیوب نجفی 

صدابردار : بهروز شکری

 

 

 

هزدائن   

/ 0 نظر / 337 بازدید