آهنگ لکی - لری مریم

آهنگ لکی و لری مریم به سبک سنتی

 

حئف او گل باخی گوش بعکه کل کسی ...

 

 

هزدائن

/ 1 نظر / 498 بازدید
حسنوند

شما قطعا اشتباه می کنید و دست به تفرقه می زنید عشایر لک ولر درواقع یکی هستند جزء هم نیستند .بیرانوند - زینی وند حسنوند و.... همه وندها یکی هستند.