آهنگ لکی شنیار از ایرج رحمانپور

آهنگ لکی سنتی زیبای شن یار ( شنیار ) از ایرج رحمانپور 

شنیار به کسی گویند که در هنگام شن  (شعن)  کردن به شنکر اصلی کمک می کند.

 

هزدائن


/ 3 نظر / 415 بازدید
امیر

دردتر چال تینیم....

امیر

دردتر چال تینیم....

مهرداد

باساكم، دست نیژی..