آهنگ لکی سنتی از ایرج رحمانپور با نام دلارام

آهنگ لکی سنتی از ایرج رحمانپور با نام دلارام( دل آرام)

 

دسکم بگر بنارم سخته   سر عه بناره هماری تخته

شوله مانگ دیمه وه سر کلاوا  لیل وه دلگیری مچو وه باوان

 

 

فایل صوتی 

هزدائن

فایل تصویری

 

 

 

 

 

 

هزدائن 

 

 

/ 0 نظر / 374 بازدید